Privacyverklaring Arie Verschoor BV & Zn.

Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Arie Verschoor BV & Zn. (hierna te noemen AVBV) kan persoonsgegevens over u

verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van AVBV, en/of omdat u deze zelf bij

het invullen van een contactformulier op de website aan AVBV verstrekt.

AVBV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres

WAAROM Arie Verschoor BV & Zn. GEGEVENS NODIG HEEFT

AVBV verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als

u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen

indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan AVBV uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van

een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit (juridische)

dienstverlening.

HOE LANG Arie Verschoor BV & Zn. GEGEVENS BEWAART

AVBV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te

realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan

een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

AVBV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de

uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van AVBV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het

IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser

meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de

website. AVBV gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze

gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

AVBV maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de

websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van AVBV bij Google

zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres

van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de

Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het

privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om

rapporten over de Website aan AVBV te kunnen verstrekken en om haar adverteerders

informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt

verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. AVBV heeft

hier geen invloed op.

AVBV heeft Google geen toestemming gegeven om via AVBV verkregen Analytics-informatie

te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt

een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@arieverschoor.nl.

AVBV zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

AVBV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen

om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde

wijziging tegen te gaan. De website van AVBV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL

Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van

misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door AVBV verzamelde

persoonsgegevens, neem dan contact met AVBV op via info@arieverschoor.nl.

www.arieverschoor.nl is een website van AVBV. AVBV is als volgt te bereiken:

Postadres: Admiraalsplein 232, 3317 BD Dordrecht

Vestigingsadres: Middelbroekweg 29 2675 ZT Honselersdijk

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 26016544

Telefoon: 0174629202

E-mailadres: info@arieverschoor.nl